loader
Φωτοβολταϊκά

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Είδη όπως γνωρίζεται στην χώρα μας έχουν εγκατασταθεί από δεκαετίας φωτοβολταϊκοί σταθμοί η οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία και οι αποδόσεις τους είναι εξαιρετικές.

Λίγοι απ' τους λόγους που θα σας πρότεινα την συγκεκριμένη επένδυση:

 1. Είναι εξασφαλισμένη η πώληση της ενέργειας για τουλάχιστον μια εικοσαετία με ορισμένη τιμή απ την υπογραφή της σύμβασης,
 2. Οι καιρικές συνθήκες και το μικροκλίμα της περιοχής ευνοούν την παραγωγή,
 3. Πολύ καλή απόδοση σε σχέση με τα επενδυόμενα κεφάλαια,
 4. Εξασφαλισμένη αποζημίωση εισοδήματος και αντικατάστασης υλικών από τις ασφαλιστικές εταιρείες σε περίπτωση βλαβών από ακραία καιρικά φαινόμενα ή άλλες αιτίες.
 5. Στο νομό Κοζάνης και γενικότερα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την τελευταία νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα για την κατάθεση αιτήσεων έως και 31/12/2021 για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών:
  • Είτε ιδιωτικά έως και 500 kwp και δύο έργα ανά ΑΦΜ. Η τιμή αναφοράς που ισχύει για αυτά τα έργα που θα υπογράψουν σύμβαση με τον ΔΑΠΕΕΠ μέσα στο 2021 και θα έχουν υποβάλει αίτηση ετοιμότητας μέσα στο 2021 ανέρχεται στα 0,063€/Kwh
  • Είτε με την μορφή ενεργειακών κοινοτήτων  και μέχρι 1 MW έως 18 έργα να ενεργειακή κοινότητα. Εδώ σας αναφέρω ότι για την σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας απαιτούνται τουλάχιστον 15 ΑΦΜ. Η τιμή αναφοράς που ισχύει για αυτά τα έργα που θα υπογράψουν σύμβαση με τον ΔΑΠΕΕΠ μέσα στο 2021 και θα έχουν υποβάλει αίτηση ετοιμότητας μέσα στο 2021 ανέρχεται στα 0,065€/Kwh.
Φωτοβολταϊκά

Η μεταβολή της τιμής αναφοράς για τα παραπάνω έργα μετά το 2021 θα αποφασιστεί μέσα στον Μάρτιο του 2021 από τον αρμόδιο Υπουργό με απόφασή του. Αν και οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί τείνουν να φτάσουν σε κορεσμό το υπάρχον δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ως τόσο αναπτύσσονται ιδιωτικοί υποσταθμοί και αποκλειστικά δίκτυα με τα οποία μπορούν να συνδεθούν οι νέες αιτήσεις.

Για τους σταθμούς παραγωγής ισχύος μέχρι 500KWp είναι σχετικά γρήγορη η διαδικασία της αδειοδότησης, μιας και δεν απαιτείται μελέτη Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Το αγροτεμάχιο πρέπει να είναι έκτασης περίπου 7 στρεμμάτων, να έχει νότιο προσανατολισμό στην περίπτωση που έχει κλίση και να διέρχεται σε κοντινή απόσταση το δίκτυο μέσης τάσης.

Όσον αφορά την προμήθεια υλικών και γενικότερα των εργασιών της κατασκευής του έργου χρησιμοποιούμε μέχρι στιγμής ενδεικτικές τιμές, οι οποίες δεν είναι δεσμευτικές, διότι είναι αρκετό το διάστημα μέχρι την έκδοση των οριστικών όρων σύνδεσης. Γενικότερα όμως η τάση της αγοράς είναι πτωτική με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε καλύτερα αποτελέσματα. Με την έκδοση των όρων σύνδεσης η οποία με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται στο ένα έτος, θα σας προσκομίσουμε αναλυτικές προσφορές υλικών και εργασιών, καθώς και εγγυήσεων αυτών, οπότε και θα συναποφασίσουμε για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατασκευής του έργου. Είναι θεμιτή οποιαδήποτε δική σας διερεύνηση στην αγορά και οποιαδήποτε υπόδειξη θα εξεταστεί με την δέουσα σημασία.

Το γραφείο μας έχει την δυνατότητα να σας υποστηρίξει σε όλη την αδειοδοτική διαδικασία και ποιο συγκεκριμένα:

 1. Εξεύρεση της κατάλληλης έκτασης ιδιωτικής ή δημόσιας,
 2. Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως:
  • Δ/νση αγροτικής ανάπτυξης για βεβαίωση παραγωγικότητας,
  • Αρχαιολογία για την ύπαρξη αρχαιολογικού ενδιαφέροντος,
  • Δασαρχείο για τον χαρακτηρισμό της έκτασης και έγκριση επέμβασης σε περίπτωση δασικής έκτασης,
  • Πολεοδομία για την χρήση γης,
  • Δ/νση περιβάλλοντος για την απαλλαγή από περιβαλλοντικά,
  • ΔΕΔΔΗΕ για την έκδοση όρων σύνδεσης,
  • Σύνταξη φακέλου ΑΔΜΗΕ στην περίπτωση σύνδεσης με ιδιωτικό υποσταθμό και αποκλειστικό δίκτυο.

Το κόστος της αδειοδοτικής διαδικασίας ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00€ για κάθε φάκελο και περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και εγκρίσεις για την κατάθεση φακέλου προς τον ΔΕΔΔΗΕ για την σύνδεση στο υπάρχον δίκτυο. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να συνδεθείτε σε ιδιωτικό υποσταθμό που αναπτύσσεται πλησίον, δεν θα χρειαστεί άλλο φάκελο παρά μονάχα να διαβιβάσουμε στον ιδιώτη τον ίδιο φάκελο και να αποσύρουμε με μια αίτησή μας το αίτημα στον ΔΕΔΔΗΕ. Στην παραπάνω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται το παράβολο του ΔΕΔΔΗΕ. Διευκρινίζουμε ότι πάντα υπάρχει η περίπτωση της αδυναμίας σύνδεσης στο δίκτυο ή κάποιας νομοθετικής ρύθμισης, με αποτέλεσμα την απώλεια των εξόδων του φακέλου.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ

Αποτελέσματα φωτοβολταϊκού σταθμού 500kwp