loader
Μικρές Ανεμογεννήτριες

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Είδη όπως γνωρίζεται στην χώρα μας έχουν εγκατασταθεί από δεκαετίας αιολικοί σταθμοί η οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία και οι αποδόσεις τους είναι εξαιρετικές. Μέχρι τώρα έχουμε δει κυρίως να αναπτύσσονται έργα μεγάλων αιολικών σταθμών διότι η διαδικασία αδειοδότησής τους ήταν χρονοβόρα και ιδιαίτερα ακριβή. Επίσης η τεχνολογία των μικρών ανεμογεννητριών δεν είχε αναπτυχθεί στο βαθμό που θα έκανε συμφέρουσα μια επένδυση σε μικρές ανεμογεννήτριες και τέλος η τιμή πώλησης της kwh δεν ήταν ελκυστική σε σχέση πάντα με το κόστος κατασκευής.

Ανεμογεννήτριες

Με την αλλαγή της νομοθεσίας τα δυο τελευταία έτη επιτρέπει πλέον με σχετικά σύντομη την διαδικασία αδειοδότησής, την επένδυση σε μικρές ανεμογεννήτριες και με μικρά κόστη, κυρίως στην κατηγορία από 50kw -60kw. Λίγοι απ' τους λόγους που θα σας πρότεινα την συγκεκριμένη επένδυση:

  1. Είναι εξασφαλισμένη η πώληση της ενέργειας για τουλάχιστον μια εικοσαετία με ορισμένη τιμή απ την υπογραφή της σύμβασης,
  2. Πολύ καλή απόδοση σε σχέση με τα επενδυόμενα κεφάλαια,
  3. Εξασφαλισμένη αποζημίωση εισοδήματος και αντικατάστασης υλικών από τις ασφαλιστικές εταιρείες σε περίπτωση βλαβών από ακραία καιρικά φαινόμενα ή άλλες αιτίες.

Για τους σταθμούς παραγωγής ισχύος μέχρι 60 KW είναι σχετικά γρήγορη η διαδικασία της αδειοδότησής, μιας και δεν απαιτείται μελέτη Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Το αγροτεμάχιο πρέπει να είναι έκτασης περίπου 5 στρεμμάτων, να έχει αιολικό δυναμικό ( ένας παράγοντας είναι το υψόμετρο πάνω απ τα 700m υψόμετρο), να βρίσκεται κοντά σε δίκτυο χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ.

Το γραφείο μας έχει την δυνατότητα να σας υποστηρίξει σε όλη την αδειοδοτική διαδικασία και ποιο συγκεκριμένα:

  1. εξεύρεση της κατάλληλης έκτασης ιδιωτικής ή δημόσιας,
  2. Στην εγκατάσταση ανεμόμετρου για την καταγραφή του αιολικού δυναμικού της περιοχής,
  3. Σύνταξη μελέτης βιοσιμότητας της επένδυσης,
  4. κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως: Δ/νση αγροτικής ανάπτυξης, αρχαιολογία, Δασαρχείο, Πολεοδομία, Δ/νση περιβάλλοντος, Υπηρεσία πολιτικής Αεροπορίας, ΔΕΔΔΗΕ για την έκδοση όρων σύνδεσης,
  5. Συμβουλευτική και επίβλεψη σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης και κατασκευής του έργου.

Όσον αφορά την προμήθεια υλικών και γενικότερα των εργασιών της κατασκευής του έργου χρησιμοποιούμε μέχρι στιγμής ενδεικτικές τιμές, οι οποίες δεν είναι δεσμευτικές, διότι είναι αρκετό το διάστημα μέχρι την έκδοση των οριστικών όρων σύνδεσης. Γενικότερα όμως η τάση της αγοράς είναι πτωτική με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε καλύτερα αποτελέσματα. Με την έκδοση των όρων σύνδεσης η οποία με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται στο ένα έτος, θα σας προσκομίσουμε αναλυτικές προσφορές υλικών και εργασιών, καθώς και εγγυήσεων αυτών, οπότε και θα συναποφασίσουμε για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατασκευής του έργου.

Είναι θεμιτή οποιαδήποτε δική σας διερεύνηση στην αγορά και οποιαδήποτε υπόδειξη θα εξεταστεί με την δέουσα σημασία.

Το κόστος της αδειοδότησής ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ για κάθε φάκελο και περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και εγκρίσεις για την κατάθεση φακέλου προς τον ΔΕΔΔΗΕ για την σύνδεση στο υπάρχον δίκτυο. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να συνδεθείτε σε ιδιωτικό υποσταθμό που αναπτύσσεται πλησίον, δεν θα χρειαστεί άλλο φάκελο παρά μονάχα να διαβιβάσουμε στον ιδιώτη τον ίδιο φάκελο και να αποσύρουμε με μια αίτησή μας το αίτημα στον ΔΕΔΔΗΕ. Στην παραπάνω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται το παράβολο του ΔΕΔΔΗΕ. Διευκρινίζουμε ότι πάντα υπάρχει η περίπτωση της αδυναμίας σύνδεσης στο δίκτυο ή κάποιας νομοθετικής ρύθμισης, με αποτέλεσμα την απώλεια των εξόδων του φακέλου.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

N.4203-2013
ΦΕΚ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ

Αποτελέσματα σταθμού μικρής ανεμογεννήτριας 50kw